Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

१. संशोधन केंद्राचे नाव - रत्नागिरी
२. जारी केल्याचे वर्ष - १९९४
३. कूळ - सीआर-५७-एमआर-१५२३ / आयआर-३६ // आरटीएन-६८
४. दाण्याचा प्रकार – लांब जाड
५. उत्पन्न (टन/हे) - ४.५ ५.०
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - १४०-१४५
७. वैशिष्ट्ये - गॉल मिजला सहनशील, उष्णतेच्या लाटेस आणि जीवाणूंच्या पानकरप्यास मध्यम सहनशील
८. सुचविलेला प्रदेश - खात्रीलायक पावसाचा प्रदेश, महाराष्ट्रातील तांदूळ पिकविणारे सखल प्रदेश, महाराष्ट्रातील तांदूळ पिकविणारे प्रदेश
१. संशोधन केंद्राचे नाव - रत्नागिरी
२. जारी केल्याचे वर्ष - १९८६
३. कूळ - आरटीएन ६८ x वारंगळ ४८७
४. दाण्याचा प्रकार – लहान जाड
५. उत्पन्न (टन/हे) - ४.५ ५.०
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - १५०
७. वैशिष्ट्ये - उष्णतेच्या लाटेस आणि जीवाणूंच्या पानकरप्यास मध्यम सहनशील
८. सुचविलेला प्रदेश – खात्रीलायक पावसाचा प्रदेश, महाराष्ट्रातील तांदूळ पिकविणारे सखल प्रदेश,
१. संशोधन केंद्राचे नाव - रत्नागिरी १
२. जारी केल्याचे वर्ष - १९८६
३. कूळ - आयआर-८ x रत्नागिरी-२४
४. दाण्याचा प्रकार – लांब जाड
५. उत्पन्न (टन/हे) - ४.५ ५.०
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - ११५
७. वैशिष्ट्ये - उष्णतेच्या लाटेस आणि जीवाणूंच्या पानकरप्यास मध्यम सहनशील
८. सुचविलेला प्रदेश - महाराष्ट्रातील तांदूळ पिकविणारे प्रदेश
१. संशोधन केंद्राचे नाव - रत्नागिरी
२. जारी केल्याचे वर्ष - १९७९
३. कूळ - आरटीएन-२३-१x कर्जत-८७-२
४. दाण्याचा प्रकार – लहान जाड
५. उत्पन्न (टन/हे) - ३.५ -४.०
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - ९८
७. वैशिष्ट्ये - उष्णतेच्या लाटेस आणि जीवाणूंच्या पानकरप्यास मध्यम सहनशील
८. सुचविलेला प्रदेश - महाराष्ट्रातील तांदूळ पिकविणारे प्रदेश
१. संशोधन केंद्राचे नाव - रत्नागिरी
२. जारी केल्याचे वर्ष - १९७५
३. कूळ - आयआर ८ x सिगाडीस.
४. दाण्याचा प्रकार – लांब जाड
५. उत्पन्न (टन/हे) - ४.५ ५.०
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - १४०-१४५
७. वैशिष्ट्ये - जीवाणूंच्या करप्यास सहनशील
८. सुचविलेला प्रदेश - महाराष्ट्रातील तांदूळ पिकविणारे प्रदेश
१. संशोधन केंद्राचे नाव - रत्नागिरी
२. जारी केल्याचे वर्ष - १९७८
३. कूळ - आयआर ८ x रत्नागिरी २४
४. दाण्याचा प्रकार – लांब बारीक
५. उत्पन्न (टन/हे) - ४.० ४.५
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - ११५
७. वैशिष्ट्ये - उष्णतेच्या लाटेस आणि जीवाणूंच्या पानकरप्यास मध्यम सहनशील
८. सुचविलेला प्रदेश - महाराष्ट्रातील तांदूळ पिकविणारे प्रदेश
१. संशोधन केंद्राचे नाव - रत्नागिरी
२. जारी केल्याचे वर्ष -१९७१
३. कूळ - झिनिया ६३ x टीएन १
४. दाण्याचा प्रकार – लहान बारीक
५. उत्पन्न (टन/हे) - ३.५ ४.०
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - १०५
७. वैशिष्ट्ये - रब्बी-उन्हाळी हंगामासाठी
८. सुचविलेला प्रदेश - महाराष्ट्रातील तांदूळ पिकविणारे प्रदेश
11
Aug

प्रकार: पनवेल ३ ( Variety: Panvel 3)

१. नाव संशोधन केंद्राचे - पनवेल
२. वर्ष जारी केल्याचे - २०००
३. कूळ - दामोदर x पंकज
४. दाण्याचा प्रकार – लहान जाड
५. उत्पन्न (टन/हे) - ४.५ ५.०
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - १२५-१३०
७. वैशिष्ट्ये - क्षारास, उष्णतेच्या लाटेस मध्यम सहनशील
८. सुचविलेला प्रदेश - कोकण प्रदेशातील किनारी खारजमीन
11
Aug

प्रकार: पनवेल २ ( Variety: Panvel 2)

१. संशोधन केंद्राचे नाव - पनवेल
२. जारी केल्याचे वर्ष - १९८७
३. कूळ - भुराराटा ४-१० x आयआर ८
४. दाण्याचा प्रकार – लांब बारीक
५. उत्पन्न (टन/हे) (t/) - ३.३ ४.१
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - ११०-११५
७. वैशिष्ट्ये - क्षारास, उष्णतेच्या लाटेस आणि जीवाणूंच्या पानकरप्यास मध्यम सहनशील
८. सुचविलेला प्रदेश - कोकण प्रदेशातील किनारी खारजमीन
11
Aug

प्रकार: पनवेल १ ( Variety: Panvel 1)

१. संशोधन केंद्राचे नाव - पनवेल
२. जारी केल्याचे वर्ष - १९८४
३. कूळ - आयआर ८ x भुराराटा ४-१०
४. दाण्याचा प्रकार – लहान जाड
५. उत्पन्न (टन/हे) - ३.५ ४.००
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - १२५-१३०
७. वैशिष्ट्ये - क्षारांस आणि करप्यास सहनशील
८. सुचविलेला प्रदेश - कोकण प्रदेशातील किनारी खारजमीन
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies