Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

तांदूळ महाराष्ट्रातील अनेक प्रदेशांमध्ये पिकविला जातो. उदा.: १) दक्षिण कोकण किनारी प्रदेश २) पश्चिम महाराष्ट्र मैदानी प्रदेश ३) पश्चिम महाराष्ट्र अवर्षणाचा प्रदेश ४) मध्य महाराष्ट्र पठारी प्रदेश ५) विदर्भ
१. महाराष्ट्रामध्ये तांदळाची लागवड ही मुख्यतः पावसाच्या काळामध्ये (उदा. खरीप) केली जाते. मराठवाड्यामध्ये तांदळाखाली असणारे क्षेत्र ९०,००० हेक्टर असून ती पूर्णपणे लावणीखालील आणि पावसाच्या पाण्यावरील लागवड आहे. २. कोकण प्रदेशामध्ये तांदूळ रब्बी हंगामामध्ये केवळ १६,००० हेक्टर क्षेत्रावर पिकविला जातो. हा प्रदेश रायगडमधील रंजाळा आणि काळ प्रकल्पांतर्गत येतो.
1) ऍसिफेट @75 ग्रॅम किंवा कार्बारिल @ 100 ग्रॅम किंवा एंडोसल्फान 40 मिलि हे 1 किग्रॅ शिजवलेल्या भातामध्ये मिसळून तो भात विषारी आमिष म्हणून वापरणे.
1) पावसाळ्याच्या सुरुवातीलाच प्रखर दिवा किंवा पेट्रोमॅक्सची बत्ती वापरून त्यांना वेचून नष्ट करणे.
खेकडे पॉलिफॅगस प्रकारचे प्राणी आहेत म्हणजे ते विविध प्रकारची तयार पिके फस्त करतात. ते अगदी लहान रोपटी जमिनीजवळच तोडून ती बिळात घेऊन जातात आणि तेथे खातात. खेकडे साधारणपणे रात्रीच हिंडतात. ते खाचरांच्या बांधांमध्येही बिळे करीत असल्याने माती सैल होऊन पाणी वाहून जाते व पिकाला कमी पाणी मिळते.
25
Aug

क्रॅब (खेकडा) ( Crab (Khekada))

1. किडीचे नाव - क्रॅब 2. शास्त्रीय नाव - पॅराटेल्फुजा स्प. 3. स्थानिक नाव - खेकडा 4. प्रादुर्भावाची तीव्रता - कमी ते मध्यम 5. पिकाच्या वाढीचे टप्पे - रोपटी
1) हंगामाच्या सुरुवातीस शेताचे बांध तणापासून मुक्त आणि स्वच्छ ठेवणे 2) पिकाच्या काढणीनंतर खोल नांगरणी करणे. ह्यामुळे जमिनीत गाढ झोपलेल्या अळ्या बाहेर येतात व त्यांना एकतर पक्षी खाऊन टाकतात किंवा त्यांना प्रखर उन्हाचा त्रास होतो. 3) अळ्या एका खाचरातून दुसर्याव खाचरात जाऊ नयेत ह्यासाठी खाचराभोवती चर खणून त्यात पाणी भरणे.
1) शेतामध्ये बेडकांचे प्रमाण वाढवणे तसेच असलेल्या बेडकांना सांभाळणे.
1) 0.06 टक्के सारपरमेथ्रिन 25 ईसी किंवा 0.1 टक्के कार्बारिल फवारणे किंवा कार्बारिल 10 टक्के पावडर, 20किग्रॅ/हे. ह्या प्रमाणात धुरळणे. 4- 5 अळ्या /चौरस मी. ईटीएल. नुसार
1) अंड्यांचे पुंजके वेचून नष्ट करणे. 2) खाचरात पाणी भरणे. ह्यामुळे अळ्या रोपांवर चढतात व अशा अळ्यांना पक्षी खाऊन टाकतात. 3) तयार पीक शेतात उभे न ठेवता ताबडतोब काढणे.
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies