Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

आर्मी वर्म (लष्करी अळी) मुळे होणार्याम नुकसानीचे स्वरूप ( Nature of damage)

PrintPrintSend to friendSend to friend

1. छोट्या अळ्या पानांच्या फक्त शिराच शिल्लक ठेवतात. परंतु नंतर त्यांची भूक वाढते आणि रात्रीच्या वेळी त्या पूर्ण पानेच फस्त करतात.
2. पूर्ण वाढीच्या अळ्यांना इन्स्टार म्हणतात. त्या गडद किंवा करड्या रंगाच्या असतात. त्यांचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्या भातखाचरातील रोपावर चढून ओंब्या देठातून तोडतात.
3. परिणामी रोपे गाईगुरांनी खाल्ल्यासारखी दिसू लागतात.

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies