Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

आर्मी वर्म (लष्करी अळी) ( Army worm (Lashkari Ali)

PrintPrintSend to friendSend to friend

1. किडीचे नाव - आर्मी वर्म (लष्करी अळी)
2. शास्त्रीय नाव - मिथिमा सेपरेट
3. स्थानिक नाव - लष्करी अळी
4. किडीची वैशिष्ट्ये - जोराच्या पावसानंतर कोरडे दिवस आल्यास व हवा ढगाळ असल्यास तुरळकपणे आढळते
5. प्रादुर्भावाची तीव्रता - कमी ते मध्यम
6. पिकाच्या वाढीचे टप्पे - रोपटी, फुटवे तसेच पीक तयार झाल्यानंतरही.

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies