Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

क्रॅब (खेकडा) वर नियंत्रण ठेवण्याचे मानवी उपाय ( Manual Control Measures for Crab (Khekada)

PrintPrintSend to friendSend to friend

1) पावसाळ्याच्या सुरुवातीलाच प्रखर दिवा किंवा पेट्रोमॅक्सची बत्ती वापरून त्यांना वेचून नष्ट करणे.

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies