Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

क्रॅब (खेकडा) वर नियंत्रण ठेवण्याचे रासायनिक उपाय( Chemical Control Measures for Crab (Khekada)

PrintPrintSend to friendSend to friend

1) ऍसिफेट @75 ग्रॅम किंवा कार्बारिल @ 100 ग्रॅम किंवा एंडोसल्फान 40 मिलि हे 1 किग्रॅ शिजवलेल्या भातामध्ये मिसळून तो भात विषारी आमिष म्हणून वापरणे.

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies