Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

गॉल मिज ( नळ आणि गड माशी ) च्या नियंत्रणासाठी रासायनिक उपाय Chemical Control Measures for Gall midge ( Nal and Gad mashi )

PrintPrintSend to friendSend to friend

फोरेट 10ग्रॅम @ 10 किग्रॅ किंवा क्विनाल्फॉस 5ग्रॅम @ 15 किग्रॅ किंवा इथोप्रोफोस 5 ग्रॅम @ 15 किग्रॅ/हे. ह्या प्रमाणात, पुनर्लावणीनंतर 10 व 30 दिवसांनी, मातीतून देणे. 5 टक्के सिल्व्हर शूट्स /चौ.मी ईटीएल वर आधारित.

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies