Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

गॉल मिज ( नळ आणि गड माशी ) मुळे होणार्याच नुकसानीचे स्वरूप (Nature of damage for Gall midge ( Nal and Gad mashi )

PrintPrintSend to friendSend to friend

1. नव्याने जन्मलेली अळी मुळाचे टोक खाऊ लागते व ह्यामुळे तयार होणार्याऊ लांब नळीसारख्या रचनेला “गॉल” किंवा “सिल्व्हर शूट” म्हणतात.

2. ही एक दंडगोलाकार, पांढर्याे किंवा फिक्या हिरव्या रंगाची नळी असते आणि तिच्या टोकाला एक छोटेसे हिरवे पान असते. रोगग्रस्त फुटव्यांना कणसे धरत नाहीत.

3. फुलोरा येण्याच्या वेळी जास्तीतजास्त प्रादुर्भाव आढळतो. परंतु एकदा ओंब्या धरू लागल्यावर ही कीड जास्त नुकसान करीत नाही.

4. उशीरा लावलेल्या पिकाचे फार नुकसान होते. लवकर झालेला पाऊस आणि त्यानंतर कोरडी हवा राहिल्यास किडीचा फैलाव जास्त होतो.

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies