Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

गॉल मिज ( नळ आणि गड माशी ) ( Gall midge ( Nal and Gad mashi )

PrintPrintSend to friendSend to friend

1. किडीचे नाव - गॉल मिज
2. शास्त्रीय नाव - ऑर्सोलिया ऑरिझी
3. स्थानिक नाव - नळ आणि गड माशी
4. किडीची वैशिष्ट्ये - ही कीड फक्त खरीप हंगामातच आढळते आणि तिला 95 टक्यांवसपेक्षा जास्त तुलनात्मक आर्द्रता लागते.
5. प्रादुर्भावाची तीव्रता - मध्यम
6. पिकाच्या वाढीची स्थिती - रोपटी आणि फुलोरा

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies