Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

यलो स्टेम बोअररमुळे होणार्याक नुकसानीचे स्वरूप ( Nature of damage of Yellow stem borer)

PrintPrintSend to friendSend to friend

1. भातपिकावरची ही प्रमुख कीड आहे आणि दुहेरी पीक घेतले जाणार्या् क्षेत्रामध्ये गंभीर स्वरूपाची असते.
2. ही अळी खोडाला भोक पाडून आतले अन्न शोषते आणि त्यामुळे मध्यवर्ती मूळच मरते. ह्याला डेड-हार्ट म्हणतात.
3. पीक पुनरुत्पादनाच्या टप्प्याला असताना किडीने हल्ला केल्यास अशांना पोकळ पांढरी कणसे धरतात (ह्यांना स्थानिक लोक पाळिंज म्हणतात). डेड-हार्टस आणि व्हाइट-इअर्स (पांढरी कणसे) ओढली की लगेच तुटून हातात येतात.

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies