Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

राइस इअर-हेड बग (ढेकण्या) मुळे होणार्याो नुकसानीचे स्वरूप ( Nature of damage of Rice ear head bug( Dhekanya)

PrintPrintSend to friendSend to friend

1. पांढरा दाणा भरतेवेळीच छोट्या तसेच पूर्ण वाढीच्या अळ्यांनी हल्ला केल्यामुळे ओंब्या पोकळ राहतात. परिणामी धान्याचे प्रमाण व दर्जा (तुटलेले दाणे येणे) दोन्ही घसरतात.

2. बाधित ओंब्यांमध्ये फोलपटांचे प्रमाण वाढते आणि त्यावर बाजूने तपकिरी ठिपका येतो.

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies