Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

राइस लीफ फोल्डर ( पाने गुंडाळणारी अळी) च्या नियंत्रणाचे जैविक उपाय ( Biological Control Measures for Rice leaf folder ( Pane Gundalnari Ali )

PrintPrintSend to friendSend to friend

1). ट्रायकोग्रामा चिलोनिस 50,000 /हे. प्रमाणे दर आठवड्याला शेतात मिसळणे

2). शेतामध्ये ह्या अळ्यांच्या नैसर्गिक शत्रूंना जिवंत ठेवणे, उदा. मिरिड बग्ज, कोळी इ.

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies