Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

राइस लीफ फोल्डर ( पाने गुंडाळणारी अळी) च्या नियंत्रणासाठी मानवी उपाय ( Manual Control Measures for Rice leaf folder ( Pane Gundalnari Ali )

PrintPrintSend to friendSend to friend

शेतात पाणी भरणे व त्यानंतर जमिनीवरून दोर ओढत नेऊन ते पाणी काढून टाकणे.

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies