Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

राइस लीफ फोल्डर ( पाने गुंडाळणारी अळी) मुळे होणार्याr नुकसानीचे स्वरूप ( Nature of damage for Rice leaf folder ( Pane Gundalnari Ali )

PrintPrintSend to friendSend to friend

1. अळ्या पानांच्या उती खातात आणि जसजशा त्या वाढू लागतात, त्या पानांची टोके एकत्र आणून ती गुंडाळतात. त्या ही टोके रेशमासारख्या धाग्यांनी एकत्र चिकटवतात आणि अशा प्रकारे तयार झालेल्या बोगद्यांमध्ये राहतात.

2. ह्या पानांमधील हरितद्रव्यावरच (क्लोरोफिल) जगत असल्याने पानांवर पहिल्यांदा लांब पांढरे पट्टे दिसतात व त्यानंतर पाने अर्धपारदर्शक होऊन जळाल्यासारखी दिसतात.

3. बाधित रोपे मरतुकडी दिसतात. पहिले पान येण्याचे वेळी (बूट लीफ स्टेज) ह्या अळीमुळे जास्त नुकसान होते.

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies