Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

रानपाला नियंत्रणाच्या् प्रतिबंधक पध्द्ती

PrintPrintSend to friendSend to friend

1. हे रानपाला उगवणे आणि रानपाला बियाण्यांमचा प्रसार ह्यावर नियंत्रण ठेवतात.
2. सोपे आणि कमी खर्चाचे
3. प्रतिबंधक उपायांमध्येर रानपालामुक्त बियांचा वापर; रानपालामुक्त, बियांचे वाफे, रानपालामुक्तस चांगल्या प्रकारे कुजवलेले एफवायएम, स्व्च्छप उपकरणे व यंत्रे, स्विच्छ जलसिंचन कालवे.

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies