Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

क्रॅब (खेकडा) मुळे होणार्याॅ नुकसानीचे स्वरूप ( Nature of damage of Crab (Khekada)

PrintPrintSend to friendSend to friend

खेकडे पॉलिफॅगस प्रकारचे प्राणी आहेत म्हणजे ते विविध प्रकारची तयार पिके फस्त करतात. ते अगदी लहान रोपटी जमिनीजवळच तोडून ती बिळात घेऊन जातात आणि तेथे खातात. खेकडे साधारणपणे रात्रीच हिंडतात. ते खाचरांच्या बांधांमध्येही बिळे करीत असल्याने माती सैल होऊन पाणी वाहून जाते व पिकाला कमी पाणी मिळते.

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies