Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

जमीन तयार करणे ( Land Preparation)

PrintPrintSend to friendSend to friend

  

1. जमीन तयार करण्यामध्ये साधारणतः नांगरणी, कुळवणी व सपाटीकरणाचा समावेश होतो ज्यायोगे तिच्यात पेरणी करता येते.

2. जमीन तयार करण्यासाठी बैलजोडी, दुचाकी ट्रॅक्टर किंवा चारचाकी ट्रॅक्टर ह्याचा वापर करता येईल.

3. जमिनीच्या प्राथमिक स्वरूपाच्या मशागतीसाठी रोटाव्हेटरचा वापर नांगराऐवजी करता येईल.

 

 

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत (RARS Karjat)
Related Terms:
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies